Friday, May 16, 2014

Người đẹp châu âu

Cùng ngắm người đẹp châu Âu, trước khi sang Brazil chuẩn bị cho world cup 2014 ... :)
Tổng hợp

No comments:

Post a Comment